Firma usługowo-marketingowa

Zapraszam do współpracy w zakresie:

 

- usług marketingowych (komunikacja eventowa)

- kreacji i produkcji kampanii promocyjnych

- analizy rynku eventowego

- oceny efektywności działań promocyjnych

- organizacji imprez (w tym konferencji, festynów, imprez sportowych
i rekreacyjnych a także dużych imprez o charakterze masowym)

- usług poligraficznych

- działalności związanej z rynkiem hotelarskim i gastronomicznym

Arkadiusz Stolarski

A.S. PRODUCTION Arkadiusz Stolarski, Gdańsk 80-363, ul. Piastowska 67

tel. 058 522 96 06, fax 058 522 96 07, e-mail: as@as-production.com.pl